Skip to main content

21-22 Modern Greek Old Testament - Ecclesiastes Song of Solomon Vanas Testamendis on uuskreeka - 1872

Item Preview

texts
21-22 Modern Greek Old Testament - Ecclesiastes Song of Solomon Vanas Testamendis on uuskreeka - 1872


SHOW MORE


These are the Books of Ecclesiastes and Song of Solomon in Modern Greek. They are also books of poetry that are part of the Old Testament. This is the Edition of 1872. This text follows the standard Received Text of the Historic Church. This translation was made directly from the authentic Hebrew Text..


Collection opensource

comment
Reviews

Reviewer: helfenein - favoritefavoritefavorite - January 9, 2011
Subject: Old Testament in Modern Greek

Modern Greek OLD Testament (1872) - Ancient Testament - Grec Greque Moderne.

Modern Greek Old Testament - can be found here:


[[[ # 1 - Genesis ]]] . ; [[[ # 2 - Exodus]]] . ; [[[ # 3 ]]]. ; [[[ # 4]]]. ; [[[ # 5]]]. ; [[[# 6]]]. ; [[[# 7-8]]]. ; [[[ # 9]]]. ; [[[ # 10 ]]] . ; [[[ # 11 ]]] . ; [[[ # 12]]] . ; [[[ # 13 ]]]. ; [[[ # 14]]]. ; [[[ # 15-17]]]. ; [[[#18]]]. ; [[[ # 19 - Psalms ]]]. ; [[[ # 20 - Proverbs ]]] . ; [[[ # 21-22 ]]] . ; [[[ # 23 ]]]. ; [[[ # 24-25 Jeremiah ]]]. ; [[[# 26-27 Ezekiel Daniel ]]]. ; [[[# 28-39 (Hosea Joel Amos...) ]]].All of the 39 books of the Old Testament are available.


--------------------------------


For the New Testament in Modern Greek , it is available here:

[[[ # 1 ]]] . ; [[[ # 2]]] . ; [[[ # 3 ]]]. ; [[[ # 4]]]. ; [[[ # 5]]]. ; [[[# 6]]]. ; [[[# 7]]]. ; [[[#8]]]. ; [[[ # 9]]]. ; [[[ # 10]]] . ; [[[ # 11]]] . ; [[[ # 12]]] . ; [[[ # 13]]]. ; [[[ #14]]]. ; [[[ #15]]]. ; [[[#16]]]. ; [[[# 17]]]. ; [[[#18]]]. ; [[[ # 19]]]. ; [[[ # 20]]] . ; [[[ # 21]]] . ; [[[ # 22]]] . ; [[[ # 23-25]]]. ; [[[ # 26]]]. ; [[[ # 27]]]. ;------------------------------------------

Turkish New Testament -Türk Yeni Ahit - Neuen Testaments in turkischer- Nuevo Testamento en turco- Nouveau Testament en turc - Nieuwe Testament in het Turks - For those seeking a Turkish Edition:

((( # 1 ))) . ; ((( # 2 ))) . ; ((( # 3 ))). ; ((( # 4 ))). ; ((( # 5 ))). ; ((( # 6 ))). ; ((( # 7 ))). ; ((( #8 ))). ; ((( # 9))). ; ((( # 10 ))). ; ((( # 12 ))). ;


----------------------------------Arabic New Testament - Nouveau Testament Arabe - Arapça Yeni Ahit - Arabisch Neuen Testament - Árabe del Nuevo Testamento - Árabe Novo Testamento

[[ # 1]]. [[ # 2 ]]. [[ # 3 ]].

--------------------------------


New Testament azerbaijan – Central Asia Caucasus – Arabic Script - Nouveau Testament Asie Centrale - nieuwe testament Centraal-Azie - Neuen Testament Zentralasien - Новый Завет в Центральной Азии

[[(( # 1 ))]] (Matthew) ; [[(( # 2 ))]] (Marc) . ; [[(( # 3 ))]] (Luke) . ; [[(( # 4 ))]] (John) . ; [[(( # 5 ))]] (Acts) . ; [[(( # 6 ))]] (Romans) . ; [[(( # 19 ))]] (hebr) . ; [[(( # 20 ))]] (James) . ; [[(( # 21 ))]] ( I Peter) . ; [[(( # 22 ))]] (II Peter) . ; [[(( # 23 - # 24 - # 25 ))]] (I John, II John, III John) . ; [[(( # 26 ))]] (Jude) . ; [[(( # 27 ))]] (Revelation) . ;.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Texts
by Prophets, David, Solomon, Nathan, JHVH, YHVH, 1611 KJV, KJVO, Starego Testamentu, patriarchów Starego Testamentu, żydowskich przodków, religii żydowskiej, historii Żydów i tradycji żydowskiej Tory, Starym Testamencie Prawo Mojżeszowe, Psalmy Dawida, Księgi Starego Testamentu prorocze, krytyka tekstu w języku greckim, tekst niemieckiego krytyka, prawosławie, Bułgarski Kościół wschodni, Biblia w nowoczesnych grecki, Nowy Testament w nowoczesne grecki, nowoczesny kościół grecki, cerkiewno-słowiański język grecki, tłumaczenie nowoczesne, zdrowej nauki Biblii, prawdziwego Kościoła, chrześcijanie wcześnie, wcześnie Grecja chrześcijan, imperium grecki chrześcijan, chrześcijanie bizantyjskiej, teksty i bizantyjskiej rękopisów, dokładne tłumaczenie autentyczne, Nowy Testament i Stary Testament, bizantyjskiej greckiej, bizantyjskiej kościół, cyrylicy historii, cirilic, cyrilyc, cirylyk, Grecja w islam, islamski kalifat Grecją, grecki mesjasza, zabrane, porwał, wielka uplifting, M
texts
eye 1,252
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
texts
eye 20
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Bridgett, T. E. (Thomas Edward), 1829-1899
texts
eye 132
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Mark,
texts
eye 597
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Paul, Saint Paul, to the Corinthians
texts
eye 340
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by God, JHVH, Ancient Israel, G-d, Jeovah, Jehovah, Yaweh, Elohim, Dieu des Israelites, Israel antiguo, los habitantes de la antigua Jerusalen, Palestina, Tierra Santa, los profetas del antiguo Israel, los reyes de los judios israel, antiguo, la palabra de Dios es la verdadera historia, olvidado, hechos inconvenientes, del Antiguo Testamento en griego moderno, las iglesias de los derechos de este, humanos , la libertad de expresion, de mensenrechten , de vrijheid van meningsuiting,
texts
eye 1,855
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Matthew
texts
eye 627
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Luke, Jesus Christ
texts
eye 522
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by John, Saint John, Saint Jean, John of Patmos, John the Evangelist, John Disciple of Christ,
texts
eye 455
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Community Texts
by Romans, Saint Paul, Paulus,
texts
eye 423
favorite 0
comment 1
favoritefavoritefavorite ( 1 reviews )